Žiadanka na vyhotovenie kópie

Žiadanka na vyhotovenie kópie

SNK poskytuje skenovacie a kopírovacie služby v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č.185/2015 Z. z. len z dokumentov vo fondoch SNK, alebo z dokumentov zapožičaných medziknižničnou výpožičnou službou. To znamená, že digitálne kópie kníh, častí kníh a článkov môžeme vyhotovovať len po uplynutí 70 rokov od smrti autora!

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Napíšte do formuláru Vaše meno a priezvisko
Vaša adresa trvalého (prechodného) bydliska
Mesto kde bývate
PSČ mesta kde bývate
Vaše telefónne / mobilné číslo
Vaša emailová adresa
Napíšte meno autora
Napíšte názov knihy
Napíšte miesto a rok vydania knihy
Napíšte požadované strany alebo kapitolu
Napíšte názov časopisu
Napíšte číslo ročníku časopisu
Napíšte číslo časopisu
Napíšte rok vydania
Napíšte meno autora článku
Napíšte názov článku
Napíšte požadované strany
Vyberte formu

Upozornenie:

SNK poskytuje digitálne kópie v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., to znamená, že digitálne kópie kníh, častí kníh a článkov môžeme vyhotovovať len po uplynutí 70 rokov od smrti autora.

Tu môžete napísať Vašu poznámku
Súhlas