Žiadosť o pridelenie kódu ISIL

Žiadosť o pridelenie kódu ISIL

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Názov inštitúcie
Ďalší názov inšititúcie, ak existuje
Adresa kde sídli Vaša inštitúcia
Mesto kde sídli Vaša inštitúcia
PSČ mesta kde sídli Vaša inštitúcia
Uveďte typ knižnice
Uveďte URL adresu inštitúcie
Telefónne a mobilné číslo Vašej inštitúcie
Uveďte údaj o počte knižničných jednotiek
Uveďte údaj o prefixe, ak máte zo SNK údaj o prefixe čiarového kódu
Emailová adresa žiadateľa
Krátky informačný text o inštitúcii v slovenskom jazyku
Krátky informačný text o inštitúcii v anglickom jazyku