Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba

Žiadanka na medziknižničnú výpožičnú službu slúži na objednávanie dokumentov.

Formulár je určený pre registrovaných používateľov. Slúži na objednávanie dokumentov / kópie z dokumentov, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Slovenskej národnej knižnice. Neslúži na objednávanie dokumentov, ktoré SNK vo fonde má, ale sú vypožičané. Viac o službe.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Napíšte do formuláru Vaše meno a priezvisko
Vaša adresa trvalého (prechodného) bydliska
Mesto kde bývate
PSČ mesta kde bývate
Vaše telefónne / mobilné číslo
Vaša emailová adresa
Zadajte číslo čitateľského preukazu.
Napíšte meno autora
Napíšte názov knihy
Napíšte miesto a rok vydania knihy
Napíšte požadované strany alebo kapitolu
Napíšte názov časopisu
Napíšte číslo ročníku časopisu
Napíšte číslo časopisu
Napíšte rok vydania
Napíšte meno autora článku
Napíšte názov článku
Napíšte požadované strany
Vyberte formu

Upozornenie:

SNK poskytuje digitálne kópie v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., to znamená, že digitálne kópie kníh, častí kníh a článkov môžeme vyhotovovať len po uplynutí 70 rokov od smrti autora.

Tu môžete napísať Vašu poznámku
Súhlas