Žiadanka na MVS

Žiadanka na MVS – Knižnica

Žiadanka na medziknižničnú výpožičnú službu slúži na objednávanie dokumentov.

Formulár je určený pre knižnice. Neslúži na objednávanie dokumentov, ktoré si môže knižnica objednávať prostredníctvom online katalógu SNK. Viac o službe.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Napíšte do formuláru názov inštitúcie
V prípade, že je Vaša fakturačná adresa odlišná od adresy dodania, prosíme vyplňte správne fakturačnú adresu – ulica, mesto a PSČ.
Zadajte číslo vo formáte IBAN
Telefónne / mobilné číslo
Emailová adresa
Napíšte meno autora
Napíšte názov knihy
Napíšte miesto a rok vydania knihy
Napíšte požadované strany alebo kapitolu
Napíšte názov časopisu
Napíšte číslo ročníku časopisu
Napíšte číslo časopisu
Napíšte rok vydania
Napíšte meno autora článku
Napíšte názov článku
Napíšte požadované strany
Vyberte formu

Upozornenie:

SNK poskytuje digitálne kópie v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., to znamená, že digitálne kópie kníh, častí kníh a článkov môžeme vyhotovovať len po uplynutí 70 rokov od smrti autora.

Tu môžete napísať Vašu poznámku
Súhlas
Zvoľte prosím maximálnu výšku poplatku, ktorý ste ochotný/-á uhradiť za dokument v rámci MMVS.